Redakcja - Witkacy

Przejdź do treści

Menu główne:

Pismo Witkacy!


Rada Naukowa
Janusz Degler,
Dalibor Blažina Tomasz Bocheński
Jagoda Hernik-Spalińska
Jarosław Cymerman
Jan Gondowicz Joanna Gondowicz Katarzyna Kobro-Okołowicz
Maria Jolanta Olszewska
Anna Krajewska
Stefan Okołowicz  Lech Sokół
Wojciech Sztaba Katarzyna Taras
Beata Zgodzińska-Wojciechowska

Redaktor Naczelna
Małgorzata Vražić

Zastępca Redaktor Naczelnej
Przemysław Pawlak

Sekretarz Redakcji
Dominik Gac

Recenzenci
Katarzyna Bazarnik Włodzimierz Bolecki
Maciej Dobrowski
Jagoda Hernik-Spalińska Józef Lubacz
Maria Jolanta Olszewska Paweł Polit
Emiliano Ranocchi
Redakcja
Izabela Curyłło-Klag Krzysztof Dubiński, Dominik Gac Marcin Klag
Dorota Niedziałkowska
Tomasz Pawlak Marek Średniawa

Grafika, skład i łamanie
Marcin Klag

Doradca Honorowy
Włodzimierz Mirski

Korekta
Aneta Jabłońska
Dorota Niedziałkowska
Przemysław Pawlak
Tomasz Pawlak

Dział Międzynarodowy
Izabela Curyłło-Klag
Marta Łowejko

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego